พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 ร่วมประชุมบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 4 โดยมี ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.ขึ้นไปทุกนายในสังกัด ภ.4 และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ระดับ รอง ผบก.-สว. ในวาระประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.4 อ.เมือง จว.ขอนแก่น

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่าในการมอบนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ ในครั้งนี้ได้นั้นได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยให้ระดมปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้อง กับขบวนการค้ายาเสพติด เน้นเป้าหมายเครือข่ายภายในหมู่บ้าน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานบริการ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีการขยายผลทุกราย จากรายย่อยจนถึงรายใหญ่ ให้ถึงที่สุดของวงจรกระบวนการค้ายาเสพติด โดยใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการ ปราบปรามยาเสพติด 2534 และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.2542

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ