ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาพันธ์ประชาชนตรวจสอบรัฐไทย (สปท.) นำโดยนายสนธิญา สวัสดี ประธานสมาพันธ์ฯ ยื่นคำร้องต่อประธานกกต. ขอให้ทบทวนการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

โดยนายสนธิญา กล่าวว่า ในวันที่ 15 มี.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่เปิดตัวและแถลงนโยบาย นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ผู้ร่วมจดจัดตั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ไม่ได้แก้ไข แต่จะพิจารณา ซึ่งตนเห็นว่าแม้ขณะนี้ความเป็นพรรคของพรรคอนาคตใหม่ จะยังไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 15(3) ที่บัญญัติว่า คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคและนโยบายของพรรค ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับพรรคด้วย ซึ่งแนวความคิดนายปิยบุตร เกี่ยวกับมาตรา 112 ที่ประกาศก็จะไปเข้าลักษณะต้องห้ามของข้อบังคับตามมาตรา 14 ที่ระบุว่า ต้องไม่มีลักษณะอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ จึงมายื่นเรื่องให้ประธาน กกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้พิจารณาว่าการขอจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

“การประกาศนโยบายของพรรคนี้ แค่เริ่มต้นก็แตกแยกแล้ว ความจริงแนวทางปฏิรูปประเทศมีตั้งมากมายที่ผู้จะจัดตั้งพรรคสามารถนำมาประกาศเป็นนโยบายของพรรค ไม่ควรไปก้าวล่วงต่อสถาบัน ผมจึงต้องการให้ประธานกกต. หรือนายทะเบียนพรรคการพรเมืองได้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่า ถ้าเขายังยืนยันจะมีนโยบายเรื่องนี้อยู่จะให้เขาตั้งเป็นพรรคการเมืองจริงหรือไม่ และถ้าเขาตั้งเป็นพรรคได้ เขาจะละลาบละล้วงจาบจ้วงไปมากกว่านี้หรือเปล่า” นายสนธิญา กล่าว