วันนี้ (26 มี.ค) คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  มีมติคำสั่งไล่ออก นางรจนา สนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัด ศธ. กรณีทุจริตเงินงบประมาณในโครงการ “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต” ช่วงเวลา 10 ปี (ปี 2551-2561) จำนวนกว่า 118 ล้านบาท โดยมีโทษทางวินัยระดับร้ายแรงสูงสุด คือ ไล่ออก คาดว่า ผลการประชุมจะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ หลังเจ้าตัวสารภาพว่า ได้ยักยอกเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การตรวจสอบความผิดทางละเมิด ไม่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดทางวินัย โดยชี้ว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะทำได้ด้วยตัวคนเดียว จึงจะต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับผิดชอบในเส้นทางการเงินการอนุมัติเบิกจ่าย ซึ่งต้องร่วมรับผิดทางละเมิดด้วยการชดใช้เงินที่หาย หรือถูกยักยอกไปด้วย

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในฐานะประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ระบุพบข้อพิรุธ การปลอมแปลงเลขที่บัญชี ทั้งชื่อบัญชี กับบัญชี ที่ไม่สัมพันธ์กัน และเป็นบุคคลภายนอกที่มารับโอนเงิน จึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดธนาคารจึงยินยอมให้โอนเงินได้ และจำนวนเงินที่ทุจริตไปมีมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้ จะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำด้วย โดยยังสรุปไม่ได้ว่าข้าราชการอีก 5 คน ร่วมในขบวนการทุจริตด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต “กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต” เบื้องต้นมีผู้เกี่ยวข้อง 5 ราย 1 รายที่สารภาพต่อปลัด ศธ. “การุณ สกุลประดิษฐ์” ว่าทำจริงคือ “รจนา สินที” นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัด ศธ.