นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย และนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายทวีศักดิ์ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีองค์ประกอบที่มุ่งหมายให้หลักนิติรัฐและนิติธรรม รวมทั้งกอบกู้วิกฤตของประเทศ โดยมีบทบัญญัติพัฒนาประเทศและมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกฎหมายนี้ได้ผ่านการทำประชามติที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก 16.8 ล้านเสียง ยอมรับให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญนี้ยังใช้มาได้3 ปีเศษ ยังไม่ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ถึงปัญหาที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากมีเพียงนักการเมืองบางกลุ่มไม่พอใจ และไม่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น จึงเห็นว่า ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลานี้ และทางพรรครวมพลังประชาชาติไทย จึงมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค “ไม่ร่วมลงชื่อ” เสนอญัตติที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอาสาปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมถึงการโหวตไม่เห็นด้วยในทั้ง3วาระของญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และญัตติแก้ไขรายมาตราด้วย

พร้อมกันนี้ นายทวีศักดิ์ ยืนยันว่า การออกแถลงการณ์ของพรรคในวันนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไทยภักดี ของหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม แต่เพียงแค่มีความคิดเห็นพ้องต้องกัน ส่วนการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในส่วนของพรรคทำได้แต่เพียงแสดงความคิดเห็น และมอบหมายให้ ส.ส.ขออภิปรายในสภา

ในส่วนของการออกมาเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนักศึกษา ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( กระทรวง อว.) ก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และ เชื่อว่าถ้าได้พูดคุยกันหารือกัน จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น