ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ BLUE House) พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาและตรวจสอบพื้นที่คลองลำพะอง และคลองทับยาว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและสวะขึ้นเต็มคลอง รวมทั้งมีการตื้นเขินในช่วงหน้าแล้ง และเกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อมีฝนตก โดยมี นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House นายณรงค์ ปราบปัญจะ ที่ปรึกษาศูนย์ฯ นายสมมาตร วิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ พร้อมคณะ รวมถึง น.สพ. อนันต์ ฤกษ์ดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในเขตพื้นที่ พร้อมชาวบ้านจำนวนมากมาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาคณะล่องเรือเพื่อสำรวจพื้นที่คลองด้วย

โดยนายเมฆินทร์ ระบุว่า หลังจากสัปดาห์ที่แล้วทางศูนย์ ฯ ได้ลงพื้นที่เขตจตุจักร เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านในคลองลาดพร้าว เกี่ยวกับปัญหาของการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงและปัญหาแมวจรจัดที่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ทางศูนย์ฯ ก็ได้นำเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการไปแล้ว

สำหรับในการลงพื้นที่วันนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหา ที่ น.สพ. อนันต์ ฤกษ์ดี อดีตผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคพร้อมกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ ได้แจ้งมายังศูนย์ฯ ว่า คลองทั้ง 2 สาย เกิดปัญหาเกี่ยวกับการตื้นเขินในหน้าแล้ง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เพื่อแย่งน้ำในคลองทำการเกษตร ต่อมา เนื่องจากมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วของผักตบชวา ทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลง ซึ่งเป็นการขัดขวางการระบายน้ำของคลอง ทำให้เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำ รวมทั้ง จากความเจริญที่รุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหรือโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ส่งผลให้มีจำนวนรถเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นมลภาวะในพื้นที่และทำให้คุณภาพน้ำในคลองทั้ง 2 แย่ยิ่งกว่าเดิมด้วย

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ทางศูนย์ฯ สนใจ คือ เนื่องจากในพื้นที่เขตลาดกระบัง หลายหน่วยงานพยายามนำสิ่งที่คิดว่าเป็นความเจริญ รุกล้ำพื้นที่ที่เป็นแนวโซนนิ่งเขตเกษตรกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสภาพคลองทั้งสองสายที่พวกเราได้เห็นวันนี้ เป็นเพียงแค่ปลายของเหตุที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผมเองจะได้นำปัญหาตรงนี้ ไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาดูแลต่อไป