นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในเวทีเสวนาสาธารณะ (ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” ว่า ตนมองว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นแปลกแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำรัฐประหารที่ยาวนานที่สุด เกิดกดทับสะสมของหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการระเบิดอารมณ์ของประชาชนขึ้นตลอดเวลา และการชุมนุมก่อตัวขึ้นหลังจากที่มีการทำรัฐประหารและก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้การชุมนุมในอดีตเกิดขึ้นจากในสภาและลามออกไปสู่ข้างนอก แต่ขณะนี้เป็นการชุมนุมของข้างนอกเพื่อที่จะเข้าสู่สภา แต่ทั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยมีทางออกที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย มองว่า ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เพื่อจัดตั้งสสร. ที่จะต้องมีที่มาจากประชาชนทั้งหมด 200 คน โดยมองว่าจะต้องมีการเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยอาจจะยึดหลักการเลือก สว.ในรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ได้และเมื่อเลือกที่จะตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเองก็ควรที่จะให้อิสระกับทางส.ส.ร.ไปดำเนินการอย่างเต็มที่ เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกสาขาอาชีพในขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ควรจะไปกำหนดเกณฑ์ว่าควรจะเป็นอย่างไร และอยากให้มองเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ