วันที่ 20 ส.ค.พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ.สั่งการให้พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ ผกก.1 บก. ปอศ. พ.ต.ต.วิศรุต บางน้ําเค็ม สว. กก.1 บก.ปอศ.นำกําลังร่วมกับตัวแทนบริษัท จับกุมร้านค้าจําหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า หลังได้รับแจ้งว่า มีร้านค้าใน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ลักลอบจําหน่ายกาแฟปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ “เนสกาแฟ” ตรวจสอบพบกาแฟปลอม 308 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 46,200 บาท จับกุมน.ส.พัชรา (นามสมมุติ) อายุ 58 ปี เจ้าของร้าน ในข้อหาเสนอจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมที่ได้จด ทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร นําตัวผู้ถูกจับกุมและของกลาง ส่ง กก.1 บก.ปอศ.

นอกจากนี้ยังจับกุมร้านจําหน่ายผงชูรสปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ “อายิโนะโมะโต๊ะ”รวม 3 จุด โดยร่วมกับผู้แทนบริษัท ตรวจสอบร้านเจ๊กิม ตลาดนิคมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จับนายเมธาสิทธิ์ (นามสมมุติ) อายุ 55 ปี แจ้งข้อหามีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ยึดผงชูรสปลอม 256 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 38,000 บาท จุดที่2 ตรวจค้นร้านรุ่ง อรุณ ตลาดสดบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จับกุมนายบรรลือ ( นามสมมุติ ) อายุ 36 ปี แจ้งข้อหามีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ยึดผงชูรสปลอม เครื่องหมายการค้า 164 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 24,000 บาท และตรวจค้นแผงลอย ในตลาดสดนิคมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ จับกุมนางนิภา ( นามสมมุติ ) อายุ 54 ปี แจ้งขัอหาเสนอจําหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ยึดผงชูรสปลอม เครื่องหมายการค้า 10 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย15,000บาท นําตัวผู้ถูกจับกุมและของกลางทั้งหมดส่ง กก.1 บก.ปอศ. ดําเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้การเสนอจําหน่ายผงชูรสปลอม มีความผิดฐาน เสนอจําหน่ายสินค้าซึ่งปลอมเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร มีโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง ปรับ และหากตรวจพบว่าผงชูรสปลอม มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ ด้อยคุณภาพ หรือเป็นอาหารปลอม ผู้ผลิตและจําหน่ายยังต้องรับผิดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 อีกด้วย ทั้งนี้ผงชูรสปลอมส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อ สินค้า จากร้านค้าหรือตัวแทนจําหน่ายที่เชื่อถือได้ของบริษัทฯ และควรตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง หากพบเบาะแสหรือสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าได้ทางเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th