นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดำเนินการภารกิจ 5 อย่าง ในส่วนของกระทรวงการคลัง จะเร่งการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี และประชาชนที่ตกงานในช่วงที่ผ่านมา ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการจ้างงาน

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันได้มีการตั้งศูนย์บริหารเศรษฐกิจ หรือ ศบศ. โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานศูนย์ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ new normal และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว โดยเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่จะออกมาดูแลประชาชน จะช่วยประชาชนผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ส่วนพรก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้าน ยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ไม่มีความจำเป็นที่จะกู้เพิ่มเติม แต่หากมีการระบาดรอบ 2 อาจจะต้องพิจารณาตามสถานการณ์