นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563 พบว่า การจ้างงานยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในสาขาก่อสร้าง สาขาการผลิต โรงแรมภัตตาคาร ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคน โดยเป็นตัวเลขผู้ถูกเลิกจ้าง 4.2 แสนคน และ 1.7-1.8 ล้านคน ยังมีสถานการจ้างงาน โดยไม่ได้รับเงินจากนายจ้าง แต่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยา หากธุรกิจกลับมา ดำเนินการได้สถานการจ้างงานจะกลับมาทันที โดยตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สูงถึง 8 ล้านคนอย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วง เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยกลับมาฟื้นตัวได้แล้วบางส่วนและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของไทยทำได้ดีกว่าหลายประเทศ แต่ในส่วนของ แรงงานจากอาชีพอิสระ จำนวน 16 ล้านคน ในส่วนนี้ยังต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะความเสี่ยงมีความผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วโอกาสเสี่ยงของคนว่างงานในอาชีพอิสระจะลดลง

นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี อยู่ที่ร้อยละ 80.1 สูงสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 แต่ยังไม่ถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวล โดยสัดส่วนระดับดังกล่าวถือว่ายังพอรับได้ ในขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ 23.6 คิดเป็นมูลค่า 1.56 แสนล้านบาท