พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยก่อนการประชุมระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกภักดีบดินทร์ได้หยุดหันมามองกลุ่มผู้สื่อข่าว ก่อนจะยกมือขวาขึ้นพร้อมชี้โชว์สายรัดข้อมือหรือริสแบนด์สีฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำขึ้นและมอบให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยริสแบรนด์เขียนคำว่า “better regulation for better life” ซึ่งมีความหมายว่ากฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทั้งนี้ ริสแบนด์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่คู่กับริสแบนด์สีเหลืองที่ใส่เป็นประจำอยู่แล้ว