อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 06.56 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 31.02 บาท ขายออก 31.45 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 36.87 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 40.68 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.49 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.29852 บาทต่อเยน