นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่ากรณีที่มีกระแสข่าวประเทศไทยแพ้คดีเหมืองทองบริษัทคิงส์เกต ออสเตรเลีย สูญเงินไทยเบ็ดเสร็จราว 70,000 ล้านบาท ผิดจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเสียเพียง 30,000 ล้านบาท ขอยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเพิ่งดำเนินกระบวนการสืบพยานที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารต่อคณะอนุญาโตตุลาการเป็นรอบสุดท้ายภายในเดือนกรกฎาคม 2563

ดังนั้นกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่มีคำตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด รวมทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีคำตัดสินชี้ขาดเมื่อใด และขอความร่วมมือประชาชนงดส่งต่อข้อความดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง โดยให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐเท่านั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ www.dpim.go.th หรือ Facebook กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่