นายสาธิต เซกัล นักธุรกิจชาวอินเดีย พร้อมกลุ่มพลเมืองไทยผู้รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ผ่านพลโทวิชาญสุขสม รองเสนาธิการทหารบกผู้แทนกองทัพบก โดยขอให้ดูแลและแก้ไขปัญหากรณีการก้าวล่วง การละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีความห่วงใย ต่อการก้าวล่วงการละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ถึงแม้ว่าเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แต่การชุมนุมแล้วนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในทางที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันอันสูงที่สุดของคนไทยและเคารพเทิดทูนตลอดมา อีกทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญยังให้ความคุ้มครองในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้

ทั้งนี้กลุ่มพลเมืองผู้รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยืนยันจะปกป้องสถาบัน ซึ่งมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่รักและปกป้องสถาบันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินการของกองทัพในการละมุนละม่อม แต่ไม่ใช่การปลุกม็อบมาสู้ เพื่อทำความเข้าใจและดำเนินการกับผู้ที่ล่วงละเมิดสถาบัน พร้อมขอให้เยาวชนรับฟังความจริงจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประสานความสามัคคีที่ปกป้อง นักศึกษาและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน