วันที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมเสมอภาค​ 1-2​ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์​ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ โดย​มี​ นายมานิจ​ สุขสมจิตร​ เป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ทั้ง​นี้​ ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ และขั้นตอนการสรรหา​ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกการคัดเลือกที่สำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดก่อนส่งให้กรรมการส่วนกลาง และกรรมการมูลนิธิพิจารณาตัดสิน โดยในวันที่ 5 สิงหาคมนี้จะมีการประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกร่วมกัน ​​

ด้าน​ ดร.กฤษพงศ์​ กีรติกร​ ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ กล่าวถึงภารกิจของมูลนิธิฯ​ ที่มากกว่าการสรรหาและการคัดเลือกครู แต่เป็นการสร้างเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งกลไกของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ที่มาจากภาคสื่อมวลชนจะมีส่วนสำคัญในการร่วมเสาะแสวงหาครูดีและสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของสังคม

ในการนี้​ ตัวแทนสื่อมวลชนทุกสาขาพร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกกิจกรรม​
อ่านต่อ http://www.pmca.or.th/thai/?p=9083