ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะ พร้อมอาหารสุนัขและแมวสำหรับสัตว์ด้อยโอกาส และเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ทั้งมอบโค จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือเป็นของตนเอง