นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ถึงแนวโน้มความต้องการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพราะขณะนี้อินเดียกำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกผลผลิตในภาคการเกษตรทำให้ต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์มีมากขึ้น เครื่องมือปักกล้า เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร และอุปกรณ์และชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการเกษตรของโลกมีผลผลิตภาคเกษตรหลากหลายประเภท เช่น ฝ้ายและเส้นใยธรรมชาติ พืชหัว ถั่วเมล็ดแห้งมะพร้าว อ้อย พืชผักต่างๆ และเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีและข้าวรายสำคัญของโลก แต่ในช่วงการปิดประเทศช่วงโควิด-19 ส่งผลให้ภาคเกษตรของอินเดียได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนแรงงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวและผลผลิตยังได้รับผลกระทบจากการระงับการขนส่ง ขณะนี้ เป็นฤดูการผลิตใหม่จึงต้องเร่งเพาะปลูก ทำให้มีความต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะนำไปใช้เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ที่จะขยายตลาดสินค้าประเภทดังกล่าว

และเวลานี้อินเดียนำเข้าเครื่องจักรเกษตรจากจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัจจัยด้านราคาแต่จากกระแสต่อต้านสินค้าจีนในอินเดียที่ขยายวงกว้างมากขึ้นจึงจะเป็นโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ที่จะนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับภาคเกษตรของอินเดียและไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือ และเครื่องจักรเกษตรอยู่มากจึงควรพิจารณาขยายการส่งออกมายังอินเดียเพราะรูปแบบการผลิตภาคเกษตรคล้ายคลึงกับไทย