นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่างกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถ.กาญจนาภิเษก) บางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ด่านระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 24 ก.ค.63 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 ก.ค.63

 

โดยนางนฤมล เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าประชาชนจำนวนมากจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต่างจังหวัด

คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านทางการใช้รถบนเส้นทางพิเศษดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการจราจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย