นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตร สอนภาษาจีนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าใจ โดยจะมีการพัฒนาทักษะความรู้ให้รอบด้านเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในยุค 5.0 โดยจะมีการจัดสอนแบบออนไลน์โดยผู้รู้ ทำให้สามารถพัฒนาการค้าและการลงทุนของประเทศได้ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน

ด้าน นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางสถาบันเล็งเห็นว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับ 1 ของไทย เป็นพันธมิตรของสถาบัน การส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาจะสามารถทำให้เข้าถึงความต้องการของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี โดยในขั้นแรกได้มีการร่วมกันจัดทำหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนได้