นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.เปิดเผยว่า ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างจริงจัง และต้องสื่อสารถึงความคืบหน้าการทำงานให้ประชาชนในประเทศได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในประเทศ เพราะเวลานี้ยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้องพึ่งพาการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะมาพยุงตัวเอง โดยไม่สามารถพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศได้ เพราะทั่วโลกเวลานี้ยังคงอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว แล้วยังคงมีความเสี่ยง จากหลายปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกสามารถลดลงได้อีก

นอกจากนี้ยังมองว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศเวลานี้หากจะมีการเปลี่ยนตัวทีมเศรษฐกิจ ก็อยากให้มีการสานต่อนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องเพราะประเทศไทยไม่สามารถกลับไปนับหนึ่งใหม่ได้อีก