นายนิพนธ์ บุญญามนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยยืนยันว่าในขณะนี้จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เกิดขึ้น 1 ประเภทก่อนอย่างแน่นอนคาดว่าไม่เกินเดือนธันวาคม ซึ่งต้องรอดูการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ว่าจะให้หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น ตำบล และจังหวัดหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อใด เพราะเป็นอำนาจที่ คสช.ได้มีคำสั่งไว้

ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการหารือกับทาง กกต.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มหารือกันเพราะขณะนี้การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต ซึ่งต้องมีการไป
ทำประชาคมและต้องถามความเห็นของประชาชน และต้องมีการแบ่งเขตใหม่เพื่อให้จำนวนประชากรใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังนั้นจึงขอให้รอการประกาศพื้นที่เขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อถามถึงพรรคประชาธิปัตย์พร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ นายนิพนธ์หัวเราะและเดินไปประชุมในทันที