นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงมาตรการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.6 ไม่ได้มีการวางแผนเดินทางออกนอกพื้นที่ รวมถึง ร้อยละ 73.9 ไม่ลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งผลทำให้เงินสะพัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในปีนี้ลดลงร้อยละ 21.00 หรือ คิดเป็นมูลค่า 5,296 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

โดยปัจจัยที่ทำให้ประชาชนไม่ได้วางแผนเดินทาง เนื่องจากยังคงมีความกังวลกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังคงมีกำลังซื้อที่ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว โดยทางศูนย์พยากรณ์ฯ มองว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็ว ชดเชยเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ลดลง ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยไม่ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลมากจนเกินไปจนหยุดกิจกรรมทางเศรศฐกิจทั้งหมด