นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือแนวทางการช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า ที่ประชุมให้น้ำหนักไปที่การแก้ไขปัญหาการจ้างงาน ในส่วนแรก คือ กลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หลังจากที่สถานประกอบการปิดกิจการในช่วงการระบาดของโควิด-19 มอบหมายให้สภาพัฒน์ เร่งหามาตรการส่งเสริมการจ้างงานควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงการคลังตั้งเป้าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน ตามกรอบงบประมาณขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 4 แสนล้านบาท

ส่วนที่สอง คือ กลุ่มธุรกิจที่ต้องหยุดกิจการเนื่องจากขาดอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเร่งให้เกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศลงไปยังท้องถิ่นต่างๆ

ขณะที่ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศได้มอบหมายให้กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมให้ทันในช่วงกลางเดือนนี้ เพื่อให้สอดรับกับแพ็คเกจการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนการดูแลปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL ของผู้ประกอบการทุกขณะ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. กำลังเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังตกหล่นจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาก่อนหน้านี้