นายปดิพัทธ์ สันติภาดา นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัตร และ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.พรรคก้าวไกล รับหนังสือร้องเรียนจากนายสมบูรณ์ คำแหง เครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา สตูล และ น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ตัวแทนประชาชน อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อคัดค้านกรณี ศอ.บต. ออกประกาศเชิญชวนประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา โดยตั้งข้อสังเกตถึงการเร่งขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในช่วงที่มีการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

โดย น.ส.ไครียะห์ กล่าวว่า มีการใช้กลไกของ ศอ.บต.ในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งโครงการเป็นของเอกชน จึงไม่แน่ใจว่า ศอ.บต. ทำหน้าที่ข้าราชการที่รับใช้ประชาชนหรือรับใช้บริษัทเอกชนกันแน่

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า อยากขอให้มีการตรวจสอบ การใช้งบประมาณ ตั้งแต่ก่อนและหลังอนุมัติโครงการ ว่ามีการใช้จ่ายที่เป็นกลางหรือไม่ , ตรวจสอบวิธีการทำงานของ ศอ.บต. ว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่ , ตรวจสอบเวทีที่ได้จัดขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นจากประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ โดยล่าสุดจะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้มีการเชิญประชาชน 3 ตำบลเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเชื่อว่าประชาชนที่เข้าร่วม 3 ตำบลนี้ เป็นบุคคลไม่ต้องพูดไปในทิศทางที่ดี และจะไม่มีบุคคลที่คัดค้านโครงการนี้เข้าร่วมในเวที จึงอยากขอให้ยกเลิกเวทีนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบ และถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมมีปัญหาจริง ก็คงต้องยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติโครงการนี้ถึง 2 ครั้งด้วย