นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. สรรหาบัญชีรายชื่อ และรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่เมืองทองธานี ซึ่งมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยว่า เชื่อว่าการประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกรรมการบริหารชุดใหม่จะมีจำนวนไม่เกิน 29 คน ส่วนใหญ่กว่า 20 คนเป็นกรรมการชุดเดิม และกรรมการใหม่อีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ระบุว่าการปรับกรรมการบริหารพรรคใหม่ในครั้งนี้ เป็นเรื่องภายใน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความแข็งแกร่งภายในพรรค เดินหน้าทำงานช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการทำงานนายกฯโดยไม่มีความเชื่อมโยงกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะการปรับ ครม. เป็นอำนาจและดุลพินิจของนายกฯ ไม่มีใครก้าวก่าย

ส่วนคำถามที่ว่าหากกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมบางคน จะไม่ได้รับตำแหน่งหลังปรับโครงสร้างพรรคครั้งนี้ แล้วจะไปตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นนั้น ตนเชื่อว่า ทุกคนมั่นใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ แม้จะมีการไปตั้งกลุ่มใหม่หรือไม่ เชื่อว่าทุกคนภูมิใจในการทำหน้าที่ที่ผ่านมา และจะทำให้พรรคดีขึ้น