นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวบ้านริมคลองลาดพร้าว-คลองสอง เขตสายไหม เดินทางเข้ายื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตสายไหม รวมทั้งอธิบดีกรมธนารักษ์ ต่อศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ กรณีเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนหมู่บ้านจัดสรร สร้างสะพานข้ามคลอง กีดขวางทางน้ำ

โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การยื่นฟ้องข้างต้น มาจากการที่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้เอกชนก่อสร้างสะพานข้ามคลองสายไหม บริเวณซอยพหลโยธิน 54/1 ข้ามไปยังพื้นที่ของบริษัทเอกชน ที่กำลังจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่การสร้างสะพานนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยรอบเลย ซึ่งปกติประชาชนบริเวณดังนี้ก็มีสะพานอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่อนุญาตให้สร้างสะพานนี้ได้ก็เป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงให้กับเอกชน และสร้างปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำที่ประชาชนใช้สัญจร ที่ผ่านมากทม.กรมธนารักษ์ และรัฐบาลพยายามไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ โดยอ้างว่าการปลูกบ้านริมคลองเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการระบายน้ำ แต่ตอนนี้กลับให้เอกชนสร้างสะพานข้ามคลองไป เรื่องเหล่านี้มีประเด็นกฎหมายค่อนข้างเยอะ

ดังนั้นจึงมายื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลได้พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตและสั่งให้มีการทุบรื้อสะพานนี้ทิ้ง เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่ใช้คลองลาดพร้าวเลย