นายนิรุต มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการระบบขนส่ง ให้สามารถนั่งติดกัน 2 ที่นั่งได้นั้นรฟท.ได้เตรียมมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร ที่จะมาใช้บริการทั้งขบวนรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ซึ่งจะต้องพิจารณาแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบ

อีกทั้ง การใช้บริการรถไฟเดินทางมีระยะเวลานานเกิน 50 นาที อาจจะต้องต้องหามาตรการที่ลดความเสี่ยงน้อยที่สุด คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน

ทั้งนี้ การให้นั่ง 2 ที่ติดกันได้ทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้น รฟท.ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกัน ทั้งการคัดกรองผู้โดยสารด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ขอความร่วมมือสวมใสหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ใช้บริการ