นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้ง ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และอำเภอสบปราบ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 60 หน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศในช่วงเช้า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างคึกคัก ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ท่าผา เทศบาลท่าผา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่

และในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นายอิทธิพร ได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งแต่ละหน่วยมีความพร้อมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าคูหา โดยกำหนดให้ผู้มาใช้สิทธิ์และผู้เกี่ยวข้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สวม Face Shield เพื่อลดการแพร่เชื้อ และจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง หากพบว่าประชาชนผู้มาใช้สิทธิไม่สวมหน้ากากอนามัย ทางเจ้าหน้าที่มีการอำนวยความสะดวกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน