พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้ มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 กล่าวภายหลังจากที่กลุ่มนักดนตรียื่นหนังสือแล้วเมื่อวานนี้ ถึงแนวทางการผ่อนคลายมาตรฐานเพื่อให้กลับกลุ่มนักดนตรีได้ทำงานตามปกติ ที่ขณะนี้หลายกิจการได้รับการคลายล็อคแล้วในเฟสที่ 4 ว่า วันนี้อยากพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้กลุ่มนักดนตรีดังกล่าว โดยแนวทาง ศบค. มีแผนงานที่ให้เปิดกิจการอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาไม่ได้พิจารณาแค่ด้านสาธารณสุข แต่พิจารณาด้านเศรษฐกิจด้วย พร้อมกันนี้ยังได้ให้กลุ่มนักดนตรีอิสระ เสนอความเดือดร้อนและแนวทางที่อยากให้ศบค.ดำเนินการอย่างไร รวมทั้งมาตรการป้องกันของกลุ่มที่จะทำให้ประชาชนปลอดภัยในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2563

พล.อ.ณัฐพล ยังกล่าวขออภัยกลุ่มอาชีพดังกล่าว เนื่องจากหลักคิด ศบค.พิจารณา 3 อย่าง คือความจำเป็น ความเสี่ยง และผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งการทยอยสร้างความพร้อมแบบนิวนอมอล ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการและแม้แต่ภาครัฐเอง โดยคำนึงถึงความร่วมมือของประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด แม้ว่าจะได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ยังได้ยึดหลัก 5 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรี ในฐาน ผอ.ศบค. ห่วงใยทุกอาชีพและให้นโยบายให้มีการผ่อนคลายให้ได้มากที่สุด โดย 3 เดือนที่ผ่านมาก็มีการเยียวยาให้กับทุกอาชีพ

ทั้งนี้ หลายกิจการที่ได้ผ่อนปรน ก็เกิดการวิจารณ์ตามมาเช่นกัน จึงอยากให้เข้าใจว่า กิจการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดอยู่ในแผนที่จะผ่อนคลายอยู่แล้ว ซึ่งการพิจารณาเปิดกิจกรรม กิจการ ไม่ได้มองเฉพาะด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่มองถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เพราะที่ผ่านมากิจกรรมและกิจการที่อนุญาตให้เปิดไปแล้วก็ยังมีปัญหา เช่น การแข่งขันกีฬา จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าหากอนุญาตให้เปิดกิจการได้แล้วจะต้องปลอดภัยจากโควิด-19 อีกทั้งหากอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงก่อนโรงเรียนก็เกรงว่าจะไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้

จึงอาจจะพิจารณาให้เปิดพร้อมกันกับโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ หรือหลังเปิดโรงเรียนสักระยะ วันนี้จึงอยากฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มนักดนตรี ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยแก่สังคมหากอนุญาตให้เปิดกิจการได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณามาตรการผ่อนคลาย