สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปราย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบบผสมผสาน

 

โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,621 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 -4 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 81.1 ระบุ หลังสู้ศึกอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินทำให้เห็นภาพการเมืองเก่า ๆ จัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ประชาชนทุกคนในชาติ, ร้อยละ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองยี้ แย่ ๆ เดิม ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบโกง, ร้อยละ 76.4 เห็นภาพสงสารเห็นใจ นายอุตตม สาวนายน คนเคยแจกเงินเยียวยาประชาชนมากขึ้น, ร้อยละ 75.6 เห็นภาพการเมืองที่ เสร็จนา ฆ่าโคถึก เสร็จศึก ฆ่าขุนพล, ร้อยละ 75.4 เห็นภาพนักการเมืองหักหลัง มุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขณะเดียวกัน ร้อยละ 77.3 ระบุ เป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีด ลุกขึ้นออกมาปกป้องเงินกู้ ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ทุกคนในชาติ ขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมทึ้ง, ร้อยละ 22.7 ระบุเป็นไปไม่ได้

นอกจากนี้ ร้อยละ 90.7 ระบุ ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้คือ นรก ชัด ๆ ขณะที่ ร้อยละ 9.3 ระบุ สวรรค์แท้ ๆ โดยที่ ร้อยละ 74.2 ระบุ ถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภา และร้อยละ 25.8 ระบุ ยังไม่ถึงเวลา