นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานวิปรัฐบาล ได้กล่าวถึงการที่วิปฝ่ายค้าน เรียกร้องขออภิปราย พ.ร.ก. 3 ฉบับ จำนวน 10 วัน ว่า ฝ่ายค้านคงเสนอความเห็นตามความรู้สึก แต่โดยข้อเท็จจริงการประชุมสภาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ไม่ซ้ำประเด็นต้องอภิปรายสลับกัน โดยประธานสภาสามารถยุติการอภิปรายได้ หรือที่ประชุมเสนอปิดอภิปรายได้ เพราะฉะนั้นจำนวนวันที่จะอภิปรายต้องมีการหารือกันก่อน

สำหรับพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ นั้น เป็นกฏหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ซึ่งฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะยืนยันอนุมัติหรือไม่ พ.ร.ก. 3 ฉบับนี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และสามารถอภิปรายถึงรายละเอียดของแผนงานว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถึงมือประชาชนหรือไม่ ดังนั้น จึงไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และอีกประการคือการพิจารณาอนุมัติพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ ได้ดำเนินการไปแล้ว หากฝ่ายค้านไม่อนุมัติก็ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการที่ได้ทำมาแล้ว เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็นแต่ขอให้เตรียมอภิปรายได้เต็มที่โดยต้องอยู่ในกรอบดังกล่าว ที่สำคัญฝ่ายค้านยังสามารถติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ผ่านกรรมาธิการชุดต่าง ๆ หากพบความบกพร่อง ผิดพลาด ทุจริตคอร์รัปชั่นก็สามารถยื่นให้องค์กรอิสระต่าง ๆ ตรวจสอบตามหลักธรรมมาภิบาลได้

นอกจากนี้ ฝ่ายค้านก็ยังมีดาบอาญาสิทธิ์ โดย สามารถยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ทันที แต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว สนับสนุนให้มีการอภิปรายในสภามากกว่า เพราะมีสิทธิ์พูดสลับกันทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายค้านเข้มแข็ง มีข้อมูลดีก็จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง

สำหรับวิปรัฐบาลจะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้