นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายเข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยว่า นายกรัฐมนตรี มีความเห็น ให้ใช้แนวทางฟื้นฟูกิจการของการบินไทย เป็นแนวทางที่ดูสวยที่สุด หากทุกคนให้ความร่วมมือ การบินไทยก็จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยหากเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ จะมีต้องปรับโครงสร้างของผู้บริหารของการบินไทย ซึ่งทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการกับตัดสินใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทย คือกระทรวงการคลัง และแนวทางนี้ยังต้องไปศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญัติล้มละลาย ในหมวดของการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งสำหรับการบินไทยนั้น เข้าอยู่หลายข้อ โดยบุคคลที่จะยื่นฟื้นฟูกิจการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหนี้อย่างเดียว เจ้าหนี้ที่มีหนี้มากกว่า 10 ล้านบาท ก็ขอให้ฟื้นฟูกิจการได้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว จะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ และลูกหนี้โดยมีศาลเป็นผู้กำกับตรงกลาง ส่วนอำนาจในการบริหารจัดการ จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมาก

นายอนุทิน กล่าวว่า นายกฯ ต้องการให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่เช่นนั้นการบินไทย ก็ไม่สามารถไปต่อไม่ได้ เรื่องการขายทอดตลาด หรือปล่อยให้ล้มละลาย ไม่มีอยู่ในหัวของนายกฯ พร้อมระบุว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิด-19 ไฟล์ทบินไม่ได้ ไปต่างประเทศไม่ได้ บินในประเทศรายได้ก็หายไปมาก จึงเหลือทางเดียวคือฟื้นฟูกิจการจะดีที่สุด ทุกคนอาจจะต้องถอยไปก้าวหนึ่ง เพื่อเดินหน้าไปอีก 5 ก้าว แต่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้แค่เสนอแผน ทุกอย่างต้องไปถามกับกระทรวงการคลัง และตนเองไม่ทราบว่าการที่กระทรวงการคลังไม่มาร่วมหารือมีนัยยะอะไรหรือไม่