นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. มีแนวโน้มที่จะยังคงมาตรการเคอร์ฟิว การห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22:00 น. นั้น นายชวน เปิดเผยว่า อาจจะมีการพิจารณาปรับเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เร็วขึ้น เพื่อให้เสร็จสิ้นการประชุม ได้ทันเวลาที่รัฐบาลจะกำหนด เพราะยังเป็นห่วงการเดินทางของข้าราชการรัฐสภา ที่จะต้องคอยประสานดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี ส่งพระราชกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว 3 ฉบับ และยังมีร่างผฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ แต่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 มายังสภาฯ