เมื่อวันที่ 14 ที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.) พฤษภาคม พล.ต.ท.สราวุธ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(ผบช.ส.) มอบหมายให้ พล.ต.ต. สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยจาก พล.ต.หวู เสี่ยวยี่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ และข้าราชการตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต.สุรชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจสันติบาลและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆ ด้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหา จึงได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ให้กับข้าราชการตำรวจสันติบาลใช้ในการปฏิบัติหน้าที่