นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงมาตรการในการผ่อนปรนระยะที่ 2 ว่า ในการผ่อนปรนแต่ละกิจการหรือกิจกรรมนั้นทาง ศบค. ก็มีความกังวลใจ จึงได้มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการะทรวงสาธารณสุข เอกชน เศรษฐกิจ รวมถึงสังคม เพื่อมาร่วมพิจารณาในการจะอนุญาตให้ผ่อนปรนต่อไป

ส่วนจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนั้น นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวว่า ต้องดูที่ความร่วมมือของประชาชน หากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การผ่อนปรนต่าง ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะทั้งหมดจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นอยู่ที่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้เรื่องของตู้ปันสุขนายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี กับการที่มีคนนำสิ่งของไปให้ถึงแม้ว่าจะมีคนจำนวนมากไปหยิบของ แต่ยังต้องรักษาระยะห่างในการเข้าไปหยิบของ