นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะให้กอ.รมน.ทำโพลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ ว่า ไม่แน่ใจว่าใครเขียนบทให้ พล.อ. ประยุทธ์ พูด ลำพังได้ยินว่าจะให้กอ.รมน.ทำโพล ก็มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะให้กอ.รมน.มาทำโพลหรือทำไอโอกับประชาชนกันแน่ ที่ผ่านมากอ.รมน.ถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ การคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้เป็นการกระชับอำนาจ ตัดตอนรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ป้องกันไม่ให้ประชาชนเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยิ่งคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้นานเท่าไหร่ พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งได้ประโยชน์ การให้กอ.รมน.ทำโพล จึงเป็นเพียงการซื้อเวลา กลบปัญหาการเยียวยาล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ กลบปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องหลบข้างหลังจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพื้นฐานระบบสาธารณสุขที่ดีของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จะเอากรณีโควิด มาปกปิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจโดยการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ตลอดไปไม่ได้

ทั้งนี้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆจำนวนมากว่าต้องการให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการทำโพลให้เป็นที่ยอมรับ ควรทำโดยสถาบันทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายอนุสรณ์ กล่าวถึงกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามนายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงานทั่วราชอาณาจักร ว่า ดูเหมือนรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของปัญหาผิด ยึดเอาความมั่นคงของรัฐบาล ก่อนความอยู่รอดของประชาชน ความจริงก่อนจะออกประกาศห้ามนายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน รัฐบาลควรเยียวยาประชาชนภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการล็อกดาวน์ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทำอย่างไรที่จะให้ภาคแรงงานเข้าถึงการเยียวยาอย่างครอบคลุมทั่วถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะปล่อยลอยแพประชาชนไม่ได้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องตอบคำถามว่าจะนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาเยียวยาผู้ประกันตนอย่างไร การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 62 ที่มีการเสนอให้เพิ่มเป็นร้อยละ 75 นั้น ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ลำพังการโทษระบบคอมพิวเตอร์เก่า โทษนายจ้างไม่รับรองสิทธิ์ฟังไม่ได้ เพราะมีผู้ประกันตนจำนวนมากที่นายจ้างรับรองสิทธิ์ส่งเรื่องไปตั้งนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน

ทั้งนี้ รัฐบาลจะยึดเอาความมั่นคงของตัวเองเป็นหลัก แล้วละทิ้งผู้ประกันตนไม่ได้ รัฐบาลต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ถูก เร่งเยียวยาให้ครอบคลุม ทั่วถึง ก่อนที่ประชาชนจะอดตาย