นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่หลักสี่ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งนายสิระได้นำถุงยังชีพ และเงินสดไปมอบให้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วย โดยนายสิระ กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเตียงทุกคนเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้เงินในการเดินทางไปโรงพยาบาลจำนวนมาก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ยา อาหาร ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเงินได้ในแต่ละวัน บางคนยังดีที่มีครอบครัวดูแล แต่ภาระก็ตกไปอยู่สมาชิกในครอบครัว แต่ผู้ป่วยบางคนไม่มีครอบครัวมาดูแล ยิ่งลำบากหนัก

สำหรับเบี้ยพิการ 800-1,000 ที่ทางรัฐมอบให้นั้น ต้องยอมรับว่าไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ผมจึงอยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรี หากเป็นไปได้อยากให้มีการเพิ่มเบี้ยคนพิการให้มากขึ้น และให้พิจารณาแผนความช่วยเหลือระยะยาวให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันทำงานออกมาตรการให้คนเหล่านี้เข้าถึงการรักษาพยาบาลให้สะดวกมากขึ้น เพราะมีหลายคนที่ยอมที่จะไม่ไปรักษา เพราะไม่มีเงินสำหรับการเดินทาง

]]>