นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ว่า แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียงส.ส.ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา และไม่สามารถเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ แต่ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญไว้แล้ว พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันตรวจสอบพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด จะต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเยียวยาที่ผ่านมาล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ มีประชาชนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจำนวนมาก ปัญหานี้จะส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกกลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาล่าช้าอยู่แล้วการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นการสร้างเงื่อนไขทำให้เกิดความยุ่งยาก เกษตรกรทุกครัวเรือนต้องได้รับการเยียวยาถ้วนหน้า ทั่วถึงในเวลาที่รวดเร็ว

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรเอาจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพื้นฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขของประเทศ มากลบความผิดพลาดด้านการเยียวยาและความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล