นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินทางไปที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานเก็บและบรรจุถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19 เตรียมแจกจ่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยมีนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วฯ ให้การต้อนรับและจัดเตรียมสถานที่

สำหรับของที่จะแจกจ่ายได้แก่ ปลากระป๋อง 500,000 กระป๋อง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และ ข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50,000 ถุง ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด โดยได้มอบให้แก่ นายนิพนธ์ เพื่อนำไปช่วยประชาชนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19

 
ในส่วนของการขนย้ายและการบรรจุถุงยังชีพฯ ได้รับความมือเป็นอย่างดีจากท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในชุมชนเกาะแต้ว มาช่วยกัน โดยจะบรรจุปลากระป๋อง 10 กระป๋อง พร้อม ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง บรรจุรวมกันเป็น 1 ชุด ซึ่งในล๊อตแรกของการแจกจ่ายนั้น จะเตรียมไว้ 50,000 ชุด และจะส่งมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายฯในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ค.63) ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ก่อน และจะเร่งบรรจุทยอยส่งมอบไปส่วนที่เตรียมไว้ต่อไป

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ตามที่ได้มีผู้บริจาคอาหารกระป๋อง และมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้บริจาคข้าวสาร มา ซึ่งตนก็ได้ขอความร่วมมือจากบุคคลที่มีความพร้อม โดยเบื้องต้นจะส่งก่อน 50,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อน ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงชาวมุสลิมถือศีลอด ในช่วงเดือนรอมฎอน และจะเร่งบรรจุเพื่อส่งมอบและดูแลประชาชนในส่วนที่ได้เตรียมไว้แล้วต่อไป ทั้งนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งการขนย้ายและบรรจุถุงยังชีพฯ นอกจากจะเห็นคนไทยช่วยกันยามทุกข์ยากนี้แล้ว นี่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกัน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน ภาคเอกชนช่วยเหลือกันทั้งหมด จึงอยากเห็นความร่วมมือกันอย่างนี้ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นี่คือ น้ำใจคนไทยยามยากลำบาก จะไม่ทอดทิ้งกัน