นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า หากใครชำระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม – เมษายน 63 แล้ว PEA จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้า โดยหักคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 63 และตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่าน www.pea.co.th, PEA Smart Plus, 1129 PEA Call Center และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63 ผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต ระบบจะตัดบัญชี/บัตรเครดิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 63 ด้วยยอดเงินที่ปรับปรุงตามมาตรการแล้ว