นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย โดยประธานรัฐสภา ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ด้วยความยินดียิ่ง และขอบคุณที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมคารวะในวันนี้ อันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับทุกประเทศทั่วโลก พร้อมแสดงความห่วงใยและเห็นใจ รวมทั้งให้กำลังใจประชาชนชาวอินเดียให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และขอให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดียนั้น เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความใกล้ชิด โดยจุดเด่น คือ ความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการทหารและความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีความเชื่อมโยงกันกับภูมิภาคอาเซียนในหลายมิติ