นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ออกมาแสดงความเป็นห่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน แม้จะยังไม่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนได้ว่าการที่ฝนตกนั้นจะทำให้การระบาดของโรคโควิด-19 หนักขึ้นหรือไม่ เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ แต่ขออย่าลืมว่าสิ่งที่มักจะตามมาจากฝนตก คือ น้ำท่วมขัง หรือน้ำรอระบาย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ยังมีภาพน้ำท่วมขัง หลังฝนตกให้เห็น จึงเป็นที่น่ากังวลว่าหากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การระบาดของ โควิด-19 กลับมาหนักขึ้นอีกหรือไม่

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา น้ำท่วมขัง มักนำมาซึ่งโรคระบาดเสมอ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดต่อทางผิวหนัง โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร หรือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่ รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างช่วยกันอย่างเต็มกำลังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้ จนไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้จะยังยืนยันไม่ได้ชัดเจนเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ แต่ก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันตั้งแต่ตอนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทันที จึงอยากเรียกร้องไปยัง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการลอกท่ออย่างทั่วถึง สามารถระบายน้ำได้ดี ในทุกจุดที่ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้น้ำท่วม หรือ เกิดการระบาดหนักจนยากที่จะรับมือ” เพราะหากรอให้เกิดน้ำท่วมขังอีก อาจทำให้การระบาดของโรคโควิด-19 หนักขึ้น และยากที่จะรับมือได้ พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะตระหนักถึงปัญหานี้ และไม่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วค่อยล้อมคอกเหมือนที่ผ่านมา