นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือน มีนาคม 2563 ขยายตัวเป็นบวก 4.17% ด้วยมูลค่า 22,404 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยปัจจัยบวกมาจากผลกระทบสงครามการค้าที่คลี่คลาย การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นทดแทนประเทศจีนที่มีปิดเมือง ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 20,812 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.25% ส่งผลให้ดุลการค้าอยู่ที่ 1,592 ล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสแรก การส่งออกมีมูลค่า 62,672.1 ล้านดอลลาร์ โต 0.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวในรอบ 5 ไตรมาส จากการส่งออกทองคำและกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันการส่งออก ทองคำ และอาวุธ การส่งออกของไทยในเดือน มี.ค. ขยายตัว 2.12% ขณะที่ไตรมาสแรกขยายตัว 1.06% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ ยังเป็นปัจจัยกดดันมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ซึ่งสัดส่วนถึง 8.12% ของการส่งออกในเดือนมีนาคม

อย่างไรก็ตาม มองว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลให้แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารมีความเด่นชัดมากขึ้น ดังนั้น ไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารโลก สามารถใช้โอกาสดังกล่าวในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น