พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย. 63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ จะเดินทางไปปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ คลองเปรมประชากร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินโครงการฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกองทัพบก โดย กองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)

จากนั้น จะเดินทางไปตรวจดูพื้นที่โครงการ ขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำฯ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป