น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พลังประชารัฐ พร้อม นายสุวัฒน์ อมรธีระกุล นายกอบต.คุ้งกระถิน เจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร หรืออสม.คุ้งกระถิน ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ นางมาลี มีวันนัง อายุ 66 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและป่วยเป็นมะเร็ง มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงถาวร โดยนางมาลีอยู่อาศัยกับหลานอีก 3 คน ก่อนหน้านี้เคยทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงตนเองและหลานทั้ง 3 คน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่มีใครจ้างทำงาน ทำให้ นางมาลีและหลานทั้ง 3 คน มีความลำบากเป็นอย่างมาก

ทางอบต. คุ้งกระถิน จึงประสานงานไปยัง น.ส.กุลวลี และจนท.พัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือนางมาลีและหลานๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินยังชีพเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากนี้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี เพื่อลงมาให้การดูแลหลานของนางมาลีทั้ง 3 คน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

 

ทั้งนี้ น.ส.กุลวลี กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นนายกและรองนายก อบต.คุ้งกระถิน คณะอสม.คุ้งกระถิน ช่วยกันสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างกรณีของนางมาลี ต้องให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพราะแต่ก่อนเคยทำงานหาเลี้ยงชีพและดูแลหลาน 3 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่หลายคนได้รับผลกระทบรวมถึงนางมาลีได้รับผลกระทบด้วย แถมยังมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดี และยังต้องดูแลหลานอีก 3 คน ทางนายกอบต.คุ้งกระถิน จึงประสานไปยังพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงตนเองด้วยเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ ในส่วนของเด็กทั้ง 3 คน ต้องดูว่าทางสำนักงาน บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี จะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตามอยากวอนผู้มีจิตเมตตาที่สามารถช่วยเหลือนางมาลี โดยร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี หมายเลขบัญชี 020175487824 ชื่อบัญชี นางมาลี มีวันนัง หรือติดต่อสอบถามโทร 081-199-8912 นายโสภณ ช่างเสียง รองนายก อบต.คุ้งกระถิน