พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยถือเป็นอีเวนท์แรกในรอบ 1 เดือน หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบต้นตะเคียนทองให้กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกล่าวว่า ยืนยันรัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพิ่มหลายล้านต้น และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันได้และเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรขอให้ทุกคนมีความสุข ขอคุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้องทุกคนให้ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง หายป่วยไข้ และประสบความสำเร็จสมปรารถนา