นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงบทลงโทษหากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางการให้บริการ หลังผ่อนคลายมาตรการให้กิจกรรมและกิจการบางอย่างเปิดให้บริการได้ ว่า เบื้องต้นจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนและต้องจัดระบบใหม่ ทั้งนี้ ยอมรับว่าจะสุ่มเสี่ยงกรณีที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการจนเกิดความแออัด จึงขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังตนเอง เพราะถือเป็นอันตรายกับตนเองและห้างที่เปิดขายด้วย ขณะนี้ ศบค. กำลังประเมินสถานการณ์อยู่ ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องมีการสั่งปิดบางกิจการนั้น และล่าสุด ก็ได้รับรายงาน ซึ่งในต่างจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะดำเนินการสั่งปิดร้านที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกลางได้

พร้อมยืนยันว่า ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งห้ามงดขายสุรา เพราะผู้ว่าฯ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลที่ให้อำนาจผู้ว่าฯ ตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ ได้รับรายงานล่าสุดว่า ได้มีการสั่งปิดกิจการร้านอาหารบางแห่งใน กทม.ไปแล้วเนื่องจากเตือนแล้วไม่ฟัง