ร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง หรือ ผู้กองเบิร์ด ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ผุดโครงการแจกนมผงสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้สละเงินเดือนบางส่วนและเป็นสื่อกลางจากเพื่อนๆ ในการนำนมผงไปแจกจ่ายในครั้งนี้ เพราะต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและเห็นว่านมผงถือเป็นสิ่งสำคัญกับเด็กในช่วงวัยเจริญเติบโต

ขณะที่ 5 ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ นายเอี่ยม ทองใจสด น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธิ์ และ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สละเงินเดือน ส.ส. 1 เดือน รวม 5 แสนบาท ร่วมบริจาค 4 แสนบาทให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ซึ่งจะจัดสร้าง ห้อง OPD รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และอีก 1 แสนมอบให้ด่านตรวจคัดกรองโควิด-19

ด้านนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย และน้ำดื่มแจกจ่ายให้ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในพื้นที่ชุมชนตลาดพัฒนา ต.หันคา อ.หันคา ซึ่ง จ.ชัยนาท ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เนื่องจากได้ดำเนินการป้องกัน ตั้งแแต่มีการแพร่ระบาดของโรคในช่วงแรก ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ส่วนที่ภาคอีสาน นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 1 จ.นครราชสีมา นำทีมงานออกพ่นยาทำลายเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงรอบตัวเมืองโคราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยเชื่อว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง โรคร้ายก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้

และภาคใต้ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เปิดสำนักงาน ส.ส.ที่เทศบาลตำบลรัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งมีถุงยังชีพ เช่นข้าวสาร และสิ่งของจำเป็นที่หายาก เช่น นม ให้เด็ก ข้าวสาร แพมเพิร์ส ให้ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มาขอรับสิ่งของอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ว่าจะเป็นคนจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ ทำให้ประชาชนรู้สึกประทับใจ ที่ไม่มีการแบ่งแยก