วันนี้ (4 พ.ค.) พีทีที สเตชั่นในพื้นที่ภาคเหนือ เปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือในราคาพิเศษ โดยเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% สำหรับทำความสะอาดมือ ที่จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายพื้นที่ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

•แอลกอฮอล์ 70% สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ชนิดน้ำ (บรรจุขวดละ 1,000 มล.) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด โดยสถานีบริการในน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการในส่วนภูมิภาค มีสถานีละ 144 ขวด)

•เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ชนิดถุง (บรรจุถุงละ 500 มล.) จำหน่ายในราคาถุงละ 40 บาท (สินค้ามีจำนวนจำกัด โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ในส่วนภูมิภาคมีสถานีละ 168 ถุง)

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการได้ที่ 1365 Contact Center รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.pttor.com/news-read.aspx?d=5WA%2bDwch2BnzIrCKlur0Uw%3d%3d

อย่างไรก็ตาม การตั้งโต๊ะจุดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานของแต่ละสถานี และบริเวณร้านค้า Jiffy พร้อมเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย และต่อแถวรอซื้อ คิวเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป จะเป็นวันที่ 6 พ.ค. ในพื้นที่ภาคตะวันตก

]]>