พร้อมกันนี้ นายธนกร กล่าวต่อว่า ส่วนการจ่ายเงินงวดที่ 2 สำหรับคนที่เพิ่งได้รับเงินเยียวยาคาบเกี่ยวระหว่างงวดแรก และงวดที่สองว่า กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินของงวดแรกและงวดที่สองพร้อมกัน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ยืนยันว่าประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนตามที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน