รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ได้จัดทำ TBS Insights รวบรวมบทความเฉพาะกิจ ที่นำเสนอมุมมองสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตแห่งยุคสมัยที่ร้อยปีจะมีครั้ง ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะพาณิชย์ฯ มธ. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแพร่ระบาดความรู้และแง่คิดทางธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ : https://bit.ly/3emyQ1E หรือ Facebook : https://bit.ly/3eszNFD